Boeken

Hoe kan ik zonde overwinnen?

De onbekende christen - auteur van 'Al wat u ontbreekt'

Terwijl de auteur zijn persoonlijke verhaal deelt, onthult hij de hindernissen en hulp-middelen op de weg naar een overvloedig leven, waarbij hij kracht put uit de rijkdom van Gods beloften in het Woord.

€ 9,95

“Heer! Ik hoor van rijke zegen…”

Leen. J. van Valen

Dit boekje geeft een beeld van de bevrijdende boodschap van Keswick, die ook nu nog actueel is!

€ 9,95

Predikers en prediking

Dr. D.M. Lloyd-Jones

‘Predikers en prediking’ is een belangrijk boek voor hen die Gods Woord verkondigen. Dr. D. Martyn Lloyd-Jones geeft indringende adviezen met betrekking tot het hart van de prediker en praktische handreikingen met betrekking tot het maken en houden van preken.

€ 16,95

Als

Amy Carmichael

Indrukwekkende uitspraken over de betekenis van het kruis in het leven van een gelovige.

€ 9,95

Het kost je alles

Wat het betekent om Jezus te volgen - Steven Lawson

Dr. Steven Lawson schrijft zoals hij preekt: stevig vasthoudend aan de Bijbel en met een pastoraal hart dat verlangt naar de redding van de verlorene en helder onderwijs voor de gelovige.

€ 12,50

Kinderbijbel – De HEERE regeert – Deel 2

D.J. van Keulen

Verhalen en platen die samen hetzelfde vertellen, dat is de kracht van dit boek. Terwijl de vertellingen gelezen of voorgelezen worden, maken de platen het gehoorde zichtbaar. De Bijbel gaat over echte mensen zoals wij en vooral over de levende God, Die Zich met mensen bemoeit. Zie en hoor in dit boek wie Hij was in het leven van mensen toen, maar ook wie Hij wil zijn voor mensen van nu.

Naar het inteken formulier

€ 29,95 Bestel nu

Kinderbijbel – De HEERE regeert – Deel 1

D.J. van Keulen

Verhalen en platen die samen hetzelfde vertellen, dat is de kracht van dit boek. Terwijl de vertellingen gelezen of voorgelezen worden, maken de platen het gehoorde zichtbaar. De Bijbel gaat over echte mensen zoals wij en vooral over de levende God, Die Zich met mensen bemoeit. Zie en hoor in dit boek wie Hij was in het leven van mensen toen, maar ook wie Hij wil zijn voor mensen van nu.

Naar het inteken formulier

€ 29,95

Stil zijn… en wachten op God

Andrew Murray

Vanuit verschillende teksten uit de Bijbel toont de schrijver het belang van het stil zijn voor God en het wachten op God aan en benadrukt hij ook de beloofde zegen die het met zich mee brengt.

€ 9,95

Gods beste geheimen

Prachtig Bijbels dagboek geschreven door Andrew Murray

Andrew Murray (1828-1917) heeft als predikant een aantal opwekkingen meegemaakt in de kerk van Zuid-Afrika. Het thema ‘Blijf in Mij en Ik in U’ is de rode draad in dit dagboek. Het is het verlangen van de schrijver dat de Heilige Geest weer de rechtmatige plaats in de Kerk krijgt en tot Zijn volle heerschappij zal komen in de levens van de gelovigen, in een weg van algehele overgave en gehoorzaamheid.

€ 19,95

Het leven van Amy Carmichael

Een biografie geschreven door Iain H. Murray

Gereformeerd theoloog en schrijver Iain H. Murray doet op prachtige wijze verslag van het leven van Amy Carmichael (1867-1951). Deze bijzondere vrouw bracht meer dan vijftig jaar van haar leven door in India, waar ze een weeshuis oprichtte in het dorpje Dohnavur. Amy had een niet a atende liefde voor haar Verlosser, haar Bijbel en haar vrienden. Wat haar misschien wel het meest kenmerkt is haar niet a atende liefde voor verloren, lijdende en wanhopige zondaars. Naast de vele werkzaamheden die zij verrichtte schreef ze ook een aantal boeken over het zendingswerk.

€ 9,95

Voor u en uw kinderen

Andrew Murray

Andrew Murray behandelt in 33 hoofdstukken alle factoren van het christelijk ouderschap en de waarde van het verbond en de kinderdoop. In een tijd van veel vragen rond de Heilige Doop een prachtig boek (150 pagina’s) dat vooral de rijkdom van Gods genadeverbond wil doorgeven en de christenouders praktische handreiking doet voor de opvoeding van hun kind.

€ 9,95

Belijden

Diverse auteurs

Nut en noodzaak van een goede belijdenis

Deze uitgave is samengesteld rond het actuele thema ‘belijden’ en bevat overdenkingen van godzalige schrijvers uit vroeger tijden. Vanuit verschillende gezichtspunten belicht, brengen zij naar voren wat de goede belijdenis kenmerkt. Het boek is vooral bedoeld voor persoonlijk gebruik en geschikt voor jong en oud. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Kerkelijk Bureau Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

€ 14,95

De uitgaven zijn te bestellen via Telefoon (0318) 48 40 74 of via de contactpagina.