Boeken

Als

Amy Carmichael

Indrukwekkende uitspraken over de betekenis van het kruis in het leven van een gelovige.

€ 9,95

Het kost je alles

Wat het betekent om Jezus te volgen - Steven Lawson

Dr. Steven Lawson schrijft zoals hij preekt: stevig vasthoudend aan de Bijbel en met een pastoraal hart dat verlangt naar de redding van de verlorene en helder onderwijs voor de gelovige.

€ 12,50

Kinderbijbel – De HEERE regeert – Deel 2

D.J. van Keulen

Verhalen en platen die samen hetzelfde vertellen, dat is de kracht van dit boek. Terwijl de vertellingen gelezen of voorgelezen worden, maken de platen het gehoorde zichtbaar. De Bijbel gaat over echte mensen zoals wij en vooral over de levende God, Die Zich met mensen bemoeit. Zie en hoor in dit boek wie Hij was in het leven van mensen toen, maar ook wie Hij wil zijn voor mensen van nu.

Naar het inteken formulier

€ 29,95 Bestel nu

Kinderbijbel – De HEERE regeert – Deel 1

D.J. van Keulen

Verhalen en platen die samen hetzelfde vertellen, dat is de kracht van dit boek. Terwijl de vertellingen gelezen of voorgelezen worden, maken de platen het gehoorde zichtbaar. De Bijbel gaat over echte mensen zoals wij en vooral over de levende God, Die Zich met mensen bemoeit. Zie en hoor in dit boek wie Hij was in het leven van mensen toen, maar ook wie Hij wil zijn voor mensen van nu.

Naar het inteken formulier

€ 29,95

Stil zijn… en wachten op God

Andrew Murray

Vanuit verschillende teksten uit de Bijbel toont de schrijver het belang van het stil zijn voor God en het wachten op God aan en benadrukt hij ook de beloofde zegen die het met zich mee brengt.

€ 9,95

Gods beste geheimen

Prachtig Bijbels dagboek geschreven door Andrew Murray

Andrew Murray (1828-1917) heeft als predikant een aantal opwekkingen meegemaakt in de kerk van Zuid-Afrika. Het thema ‘Blijf in Mij en Ik in U’ is de rode draad in dit dagboek. Het is het verlangen van de schrijver dat de Heilige Geest weer de rechtmatige plaats in de Kerk krijgt en tot Zijn volle heerschappij zal komen in de levens van de gelovigen, in een weg van algehele overgave en gehoorzaamheid.

€ 19,95

Het leven van Amy Carmichael

Een biografie geschreven door Iain H. Murray

Gereformeerd theoloog en schrijver Iain H. Murray doet op prachtige wijze verslag van het leven van Amy Carmichael (1867-1951). Deze bijzondere vrouw bracht meer dan vijftig jaar van haar leven door in India, waar ze een weeshuis oprichtte in het dorpje Dohnavur. Amy had een niet a atende liefde voor haar Verlosser, haar Bijbel en haar vrienden. Wat haar misschien wel het meest kenmerkt is haar niet a atende liefde voor verloren, lijdende en wanhopige zondaars. Naast de vele werkzaamheden die zij verrichtte schreef ze ook een aantal boeken over het zendingswerk.

€ 9,95

Voor u en uw kinderen

Andrew Murray

Andrew Murray behandelt in 33 hoofdstukken alle factoren van het christelijk ouderschap en de waarde van het verbond en de kinderdoop. In een tijd van veel vragen rond de Heilige Doop een prachtig boek (150 pagina’s) dat vooral de rijkdom van Gods genadeverbond wil doorgeven en de christenouders praktische handreiking doet voor de opvoeding van hun kind.

€ 9,95

Belijden

Diverse auteurs

Nut en noodzaak van een goede belijdenis

Deze uitgave is samengesteld rond het actuele thema ‘belijden’ en bevat overdenkingen van godzalige schrijvers uit vroeger tijden. Vanuit verschillende gezichtspunten belicht, brengen zij naar voren wat de goede belijdenis kenmerkt. Het boek is vooral bedoeld voor persoonlijk gebruik en geschikt voor jong en oud. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Kerkelijk Bureau Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

€ 14,95

Al wat u ontbreekt

Geschreven door een onbekende christen

Dit boek geeft de noodzaak aan van volhardend bidden en gaat in op de meest wezenlijke zaken van het gebed.
Helaas tot onze schaamte en schade blijft het indringend en volhardend gebed te veel achterwege, terwijl de Bijbel er vol van staat. Dit realiseerde de onbekende christen zich toen hij dit schreef. Hij schreef met het doel om gelovigen te wijzen op de beloften van God en de kracht van het gebed. Als je dit biddend gaat ervaren, zal dit zijn tot verheerlijking van de HEERE, groei in het geloof en de opbouw van Gods koninkrijk.

€ 7,50

Recht en genade

dr. P. de Vries

Dr. P. de Vries schreef een artikelenserie onder de titel Recht en genade. Het doel van de brochure is om Bijbels te verwoorden wat de enige grond van de zaligheid is. Bepaalde uitdrukkingen kunnen goed bedoelt toch het juiste zicht op deze zaken belemmeren. De artikelen zijn uitgegeven in een mooie A5 brochure, 24 pagina’s A5.

€ 4,00

De hoge weg

Isobel Kuhn

Het verhaal van Isobel Kuhn boeit van het begin tot het eind en heeft al heel wat harten geraakt. Isobel schrijft over haar jeugd met de vrolijke studentenfeestjes in het Amerika van haar dagen, over haar liefdesaffaires en financiële problemen. Maar vooral hoe zij de Heere Jezus ontdekt, geleidelijk loskomt van haar losse leventje en haar Heiland leert volgen.

€ 9,95

De uitgaven zijn te bestellen via Telefoon (0318) 48 40 74 of via de contactpagina.