Boeken

Voor u en uw kinderen

Andrew Murray

Andrew Murray behandelt in 33 hoofdstukken alle factoren van het christelijk ouderschap en de waarde van het verbond en de kinderdoop. In een tijd van veel vragen rond de Heilige Doop een prachtig boek (150 pagina’s) dat vooral de rijkdom van Gods genadeverbond wil doorgeven en de christenouders praktische handreiking doet voor de opvoeding van hun kind.

€ 9,95

Belijden

Diverse auteurs

Nut en noodzaak van een goede belijdenis

Deze uitgave is samengesteld rond het actuele thema ‘belijden’ en bevat overdenkingen van godzalige schrijvers uit vroeger tijden. Vanuit verschillende gezichtspunten belicht, brengen zij naar voren wat de goede belijdenis kenmerkt. Het boek is vooral bedoeld voor persoonlijk gebruik en geschikt voor jong en oud. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Kerkelijk Bureau Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

€ 14,95

Al wat u ontbreekt

Geschreven door een onbekende christen

Dit boek geeft de noodzaak aan van volhardend bidden en gaat in op de meest wezenlijke zaken van het gebed.
Helaas tot onze schaamte en schade blijft het indringend en volhardend gebed te veel achterwege, terwijl de Bijbel er vol van staat. Dit realiseerde de onbekende christen zich toen hij dit schreef. Hij schreef met het doel om gelovigen te wijzen op de beloften van God en de kracht van het gebed. Als je dit biddend gaat ervaren, zal dit zijn tot verheerlijking van de HEERE, groei in het geloof en de opbouw van Gods koninkrijk.

€ 7,50

Recht en genade

dr. P. de Vries

Dr. P. de Vries schreef een artikelenserie onder de titel Recht en genade. Het doel van de brochure is om Bijbels te verwoorden wat de enige grond van de zaligheid is. Bepaalde uitdrukkingen kunnen goed bedoelt toch het juiste zicht op deze zaken belemmeren. De artikelen zijn uitgegeven in een mooie A5 brochure, 24 pagina’s A5.

€ 4,00

De hoge weg

Isobel Kuhn

Het verhaal van Isobel Kuhn boeit van het begin tot het eind en heeft al heel wat harten geraakt. Isobel schrijft over haar jeugd met de vrolijke studentenfeestjes in het Amerika van haar dagen, over haar liefdesaffaires en financiële problemen. Maar vooral hoe zij de Heere Jezus ontdekt, geleidelijk loskomt van haar losse leventje en haar Heiland leert volgen.

€ 9,95

Verstaanbaarheid en betrouwbaarheid van een Bijbelvertaling

dr. P. de Vries

Taal is altijd in beweging. Er verdwijnen woorden en uitdrukkingen en er komen nieuwe bij. Door de groeiende taalkloof wordt voor lezers van de Statenvertaling deze vertaling moeilijker te begrijpen. De verschijning van de Herziene Statenvertaling en de discussie die daarop volgde, bracht dr. P. de Vries tot een aantal overwegingen bij het hertalen en herzien van de Statenvertaling. Hij pleit voor betrouwbaarheid en begrijpelijkheid.

€ 9,00

De uitgaven zijn te bestellen via Telefoon (0318) 48 40 74 of via de contactpagina.