Boeken

Verstaanbaarheid en betrouwbaarheid van een Bijbelvertaling

dr. P. de Vries

Taal is altijd in beweging. Er verdwijnen woorden en uitdrukkingen en er komen nieuwe bij. Door de groeiende taalkloof wordt voor lezers van de Statenvertaling deze vertaling moeilijker te begrijpen. De verschijning van de Herziene Statenvertaling en de discussie die daarop volgde, bracht dr. P. de Vries tot een aantal overwegingen bij het hertalen en herzien van de Statenvertaling. Hij pleit voor betrouwbaarheid en begrijpelijkheid.

€ 9,00

De uitgaven zijn te bestellen via Telefoon (0318) 48 40 74 of via de contactpagina.